Pałac w Brodnicy Śremskiej

Pałac w Brodnicy Śremskiej

został wybudowany w 1890 roku przez moją prababkę Antoninę Chłapowską, wnuczkę generała Dezyderego Chłapowskiego - oficera ordynansowego Napoleona - barona cesarstwa francuskiego i mojego pradziada Wacława Mańkowskiego. Ostatnimi właścicielami, przed reformą rolną, byli moi rodzice Kazimierz Mańkowski i Zofia Potocka, wnuczka Anny Działyńskiej z Kórnika. Pałac wykupiłem od Skarbu Państwa i odremontowałem aby stworzyć ekskluzywne miejsce dla gości, których przyjmuję wraz z żoną, w warunkach takich jakich można oczekiwać w domu prywatnym (pamiątki, albumy, obrazy, książki itd.).